Kedvezményezett:

KISPATAK-2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3950 Sárospatak, Wesselényi út 20/c

Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által kiadott:

„…. jelű támogatási kérelmét …………………… Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatással finanszírozza.

A PROJEKT tatalmának bemutatása:

………………..

Az elnyert pályázat főbb adatai:

A támogatási kérelem azonosítója:
GINOP-4.1.9-19-2020-00743
A projekt fizikai befejezésének dátuma: ……………..
A projekt megvalósításának helyszíne:  3950 Sárospatak, …………………….
A szerződött támogatás összege:  …………………….. Ft.
A projekt összköltsége:  …………………….. Ft.
A Támogatás intenzitása:  100,00 %

Kedvezményezett:

KISPATAK-2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3950 Sárospatak, Wesselényi út 20/c

Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által kiadott:

Az elnyert pályázat főbb adatai:

A támogatási kérelem azonosítója:
GINOP-…………………..
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020.02.29
A projekt megvalósításának helyszíne:  3950 Sárospatak, Wesselényi út 20/c hrsz: 1867/30

3973 Cigánd, Fő út 36/2 hrsz: 1222/2

A szerződött támogatás összege:  168.406.789 Ft
A projekt összköltsége:  …………………….. Ft.
A Támogatás intenzitása:  ………………. %

A PROJEKT tatalmának bemutatása:

A cég jelenlegi helyzetének rövid bemutatása:

A Kispatak-2000.Ker.Kft. immár 27 éve élelmiszer kereskedelemmel foglalkozik B-A-Z megyében. A tevékenység kettős:

  • saját kiskereskedelmi hálózat üzemeltetése

Ezen tevékenység keretében kilenc környékbeli településen működtet élelmiszerüzleteket.

  • nagykereskedelmi tevékenység

A környező kisebb-nagyobb települések üzletei, konyhái, éttermei részére forgalmazza a vállalkozás az élelmiszerek széles választékát.

A cég működése a sárospataki logisztikai központon alapul. Ebben a 4000m2-es raktárban történik a beszállítók raklapos, kamionos tételben érkező áruinak ellenőrzése, átvétele, raktározása, majd a beérkező megrendelések feldolgozása, komissiózás, ellenőrzés majd kiszállítás. A cég a fennállásának minden egyes évében nyereséges volt és évről-évre, lassan, de biztosan előre haladva mindig nagyobb dolgozói létszámmal mindig nagyobb forgalmat tudott elérni.

A fejlesztés célja, indoka, beszerzendő eszközök indokoltsága:

A fejlesztés két telephelyen valósul meg.

A sárospataki központban az egyik cél logisztikai tevékenység hatékonyságának javítása. Ezt a célt szolgálják a beszerzésre kerülő komissiózó targoncák és az informatikai eszközök is.

A nagyteljesítményű hűtőgépek beszerelésére azért van szükség, mert a forgalmazott hűtött termékek köre és mennyisége jelentősen bővült. Ennek kiszolgálásához a hűtőkapacitás bővítésére van szükség.

A logisztikai tevékenység végzése során évente átlagosan kb. 200.000-220.000kWh áramot fogyasztunk el. Jelentős mértékben csökkentené a működés költségeit, azaz javítaná a költséghatékonyságot, ha ennek az energiafogyasztásnak a túlnyomó részét az épület tetején elhelyezett napelemek állítanák elő.

Ahhoz, hogy cégünk hosszabb távon sikeresen működjön, a jelenlegi tevékenységet gyorsabban és olcsóbban kell tudni végezni. Ezt a célt szolgálják a fenti eszközbeszerzések.

A cigándi telephelyen egy általános kapacitásbővítő beruházás zajlik. A jelenlegi üzlet mérete további fejlődést nem tesz lehetővé, ezért szükséges a jelenlegi alapterület kb. megnövelése. A működés költségeinek csökkentését a tetőn elhelyezett 50kw-os kapacitású napelemek biztosítják majd.

Röviden mutassa be a fejleszteni kívánt termelési technológiát vagy szolgáltatást, illetve azt, hogy a fejlesztés során milyen magasabb feldolgozottsági szintű termékek vagy a beruházás révén milyen termelési-szolgáltatási hozzáadott- érték növekedés jön létre:

A sárospataki központban:

A logisztikai tevékenység egyik legjelentősebb és legbonyolultabb szakasza a komissiózás. Ennek végzése során a raktárban elhelyezett termékeket a megrendelő igénye szerinti mennyiségben és választékban össze kell gyűjtenünk egy-egy raklapra. Ehhez a kollégának megbízhatóan azonosítania kell a terméket, rátenni a raklapra, majd az összeállított a raklapot el kell vinni a raktár kiszállítási részlegére, ahol utóellenőrzés, körbefóliázás és számlázás zajlik. A jelenlegi gyakorlat szerint a raklap mozgatása kézi raklapemelővel azaz jelentős fizikai erővel történik. A termékek azonosítása szemmel, a termék neve alapján történik, ami rengeteg tévedési lehetőséget eredményez.

A fejlesztés eredményeképpen a raklapokat 7db komissiózó targonca szállítja majd, ami nagyban csökkenti a kollégák fizikai terhelését. A termék azonosítása pedig a vásárolni kívánt gyűrűszkennerek és egyéb leolvasók segítségével történik.  A teljes logisztikai tevékenységet kísérő informatikai rendszer fejlesztése számítógépek, tabletek beszerzésével jár együtt.  Így a készletek nyilvántartása és a számlázás a jelenleginél sokkal gyorsabb és pontosabb lesz. A komissiózó folyamat végén pedig a fóliázórobot a jelenlegi kézi fóliázás helyett jóval gyorsabban és kevesebb anyagfelhasználással csomagolja körbe a kész raklapot.

A hűtéstechnikai fejlesztés révén a rendelkezésre álló hűtött tér nagysága 322m2-el növekszik. Ezáltal lényegesen megnő a forgalmazott/tárolt termékek választéka, mennyisége és forgalma is. A raktár nagyobb részén lesz lehetőség a gépi anyagmozgatásra a jelenlegi kézi pakolás helyett. Ezt a célt szolgálja az 1db  raktári targonca.

Összegezve: gyorsabb és pontosabb lesz a komissiózás folyamata, úgy, hogy közben a kollégák fizikai igénybevétele csökken.

A cigándi telephelyen a kibővülő üzlettérben a jelenleginél nagyobb forgalmat tudunk majd elérni. Erre a kapacitásbővítésre a lakosság körében egyértelműen igény mutatkozik. Bővülhet a termékek választéka, emelkedik a kiszolgálás színvonala, átláthatóbb, rendezettebb lesz az eladótér.

Mindkét telephelyen azért vállalkozunk napelemek elhelyezésére, mert a megújuló energiaforrások használata egyrészt energia-, azaz költségtakarékos működést biztosít, másrészt újabb jelét adjuk cégünk környezettudatos hozzáállásának.