Kedvezményezett neve: Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft.
Projekt címe: „Szolgáltatói kapacitás modernizálása a Kispatak-2000 Kft-nél”
Projekt azonosítószáma: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-04543
Projekt összköltsége: 789 176 162 Ft
Támogatás összege:
552 423 313 Ft
Támogatási intenzitás:
70 %
Támogatás formája:
feltételesen vissza nem térítendő támogatás
Megvalósítás kezdete: 2021.07.15.
Megvalósítás helyszíne:
– 3950 Sárospatak, Wesselényi út 20/C (hrsz: 1867/32)
– 3881 Abaújszántó, Kossuth Lajos tér 9-11 (hrsz:288/A)
Projekt rövid bemutatása: A projekt egyik pillére cégünk fő tevékenységéhez kapcsolódóan a sárospataki élelmiszerlogisztikai
központ továbbfejlesztése, ahol a technológiailag magasabb színvonalú működéshez kapcsolódóan1682 m2-es raktárbővítést és eszközbeszerzést, valamint levegő-víz hőszivattyús rendszer
bevezetését tervezzük. Központunkban cégünk egyedi fejlesztési igényeire szabott, projekt-specifikus
tanácsadást is igénybe veszünk, melynek végén folyamat-fejlesztési javaslatok és konkrét
hatékonyság-javítási akcióterv kerülnek kidolgozásra, melynek köszönhetően gyorsabb, hatékonyabb,
vevőkiszolgálási rendszer kerül kialakításra. Projektünk másik pillére az abaújszántói üzletünk
fejlesztése, melynek során eszközbeszerzésre, továbbá levegő-víz hőszivattyús rendszer kialakítására
kerül sor.
Kedvezményezett neve: Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft.
Projekt címe: „Kenézlői kisbolt fejlesztése”
Projekt azonosítószáma: KTÜ-KP-1-2021/2-001224
Projekt összköltsége: 59 790 869 Ft
Támogatás összege:
47 521 398 Ft
Támogatási intenzitás:
Támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás
Megvalósítás kezdete: 2021.03.01.
Megvalósítás helyszíne:
3955 Kenézlő, Aradi út 26.
Projekt rövid bemutatása: A „Kenézlői kisbolt fejlesztése” című projekt célja a 3955 Kenézlő, Aradi út 26.sz. alatti, Sárospatak és
Vidéke ÁFÉSZ tulajdonában álló, cégünk által bérelt, egyéb élelmiszer kiskereskedelem jellegű
főtevékenységgel, működési engedéllyel rendelkező kisbolt felújítása. A projekt keretében a
következő elemek megvalósítását tervezzük: az épület külső felújítása és belső felújítása és
átalakítása; közösségi tér kialakítása; eszközbeszerzés; postai szolgáltatás nyújtásának biztosítása.
Várható eredmény: a település arculatához illeszkedő épület; fenntartható, többfunkciós
szolgáltatás; közösségi hely létrejötte, amely jelenleg nincs a településen.
Kedvezményezett neve: Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft.
Projekt címe: „Sárospatak Zrínyi út 45. szám alatti élelmiszerüzlet napelem telepítése”
Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-00746
Projekt összköltsége: 10 310 300 Ft
Támogatás összege:
5 670 665 Ft
Támogatási intenzitás:
55 %
Támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás
Megvalósítás kezdete: 2021.04.27.
Projekt befejezése: 2021.09.10.
Megvalósítás helyszíne:
3950 Sárospatak, Zrínyi Miklós utca 45. (hrsz: 2903)
Projekt rövid bemutatása: A projekt keretében 48 kWp méretű napelemes rendszer kerül telepítésére cégünk sárospataki
üzletének tetőszerkezetére.
Kedvezményezett neve: Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft.
Projekt címe: „Sárospatak Toldi út 8 telephely napelem telepítése”
Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-00743
Projekt összköltsége: 5 500 700 Ft
Támogatás összege:
3 025 385 Ft
Támogatási intenzitás:
55 %
Támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás
Megvalósítás kezdete: 2020.01.16.
Megvalósítás helyszíne:
3950 Sárospatak, Toldi út 8. (hrsz: 4087/8)
Projekt rövid bemutatása: A projekt keretében 25,6 kWp méretű napelemes rendszer kerül telepítésére cégünk Sárospatak,
Toldi út 8. szám alatt található telephelyének tetőszerkezetére.
Kedvezményezett neve: Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft.
Projekt címe: „Karcsa Élelmiszerüzlet napelem telepítése”
Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-00670
Projekt összköltsége: 11 768 150 Ft
Támogatás összege:
6 472 482 Ft
Támogatási intenzitás:
55 %
Támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás
Megvalósítás kezdete: 2020.01.16.
Projekt befejezése: 2022.04.29.
Megvalósítás helyszíne:
3963 Karcsa, Fő út 2. (hrsz: 523/3)
Projekt rövid bemutatása: A projekt keretében 59,2 kWp méretű napelemes rendszer kerül telepítésére cégünk karcsai
üzletének tetőszerkezetére.
Kedvezményezett neve: Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft.
Projekt címe: „Kapacitásbővítő beruházás a Kispatak-2000 Kft-nél”
Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00059
Projekt összköltsége: 170 851 000 Ft
Támogatás összege:
49 727 567 Ft
Támogatási intenzitás:
29,11 %
Támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás
Megvalósítás kezdete: 2017.03.01
Megvalósítás helyszíne:
– 3973 Cigánd, Fő út 36/2.
– 3950 Sárospatak, Wesselényi út 20/C
Projekt rövid bemutatása: A projekt keretében két telephelyen kívánunk fejlesztést megvalósítani. A sárospataki központban az
egyik cél logisztikai tevékenység hatékonyságának javítása, ennek érdekében komissiózó targoncák
és informatikai eszközök beszerzésére kerül sor. Ezen felül nagyteljesítményű hűtőgépek
beszerelését, valamint napelemes rendszer telepítését tervezzük. A cigándi telephely esetében
célunk az üzlettér alapterületének növelése, továbbá 50kw kapacitású napelemek telepítése.